ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΧ

ΚΩΔ.ΚΕΠ:ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΚΕΠΝΟΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑTHΛ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
585 Δήμος ΑβδήρωνΑΒΔΗΡΩΝΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2541052095
461 Δήμος ΑβδήρωνΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2541352503
158 Δήμος ΑβδήρωνΣΕΛΕΡΟΥΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
32 Δήμος ΑγαθονησίουΑΓΑΘΟΝΗΣΙΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2247029009
442 Δήμος ΑγιάςΑΓΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
925 Δήμος ΑγιάςΕΥΡΥΜΕΝΩΝΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
734 Δήμος ΑγιάςΛΑΚΕΡΕΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
247 Δήμος ΑγιάςΜΕΛΙΒΟΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
366 Δήμος Αγίας ΒαρβάραςΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
216 Δήμος Αγίας ΠαρασκευήςΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
216Π Δήμος Αγίας ΠαρασκευήςΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132004501-8
660 Δήμος Αγίου ΒασιλείουΛΑΜΠΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ 
535 Δήμος Αγίου ΒασιλείουΦΟΙΝΙΚΑΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ2832340111- 2832340220
367 Δήμος Αγίου ΔημητρίουΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2109702212
367Π Δήμος Αγίου ΔημητρίουΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
83 Δήμος Αγίου ΕυστρατίουΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2254093210
10 Δήμος Αγίου ΝικολάουΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
333 Δήμος Αγίου ΝικολάουΛΑΣΙΘΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
567 Δήμος Αγίου ΝικολάουΝΕΑΠΟΛΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
853 Δήμος Αγίων Αναργύρων-ΚαματερούΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132039963
853Π Δήμος Αγίων Αναργύρων-ΚαματερούΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132039963
373 Δήμος Αγίων Αναργύρων-ΚαματερούΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132023607
882 Δήμος ΑγκιστρίουΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2297091260
508 Δήμος ΑγράφωνΑΓΡΑΦΩΝΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2237351300
398 Δήμος ΑγράφωνΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
271 Δήμος ΑγράφωνΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
507 Δήμος ΑγράφωνΒΙΝΙΑΝΗΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2237351300
511 Δήμος ΑγράφωνΦΡΑΓΚΙΣΤΑΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
678 Δήμος ΑγρινίουΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
352 Δήμος ΑγρινίουΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
132Π Δήμος ΑγρινίουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
353 Δήμος ΑγρινίουΑΡΑΚΥΝΘΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
354 Δήμος ΑγρινίουΘΕΣΤΙΑΙΩΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
486 Δήμος ΑγρινίουΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
262 Δήμος ΑγρινίουΝΕΑΠΟΛΗΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
213 Δήμος ΑγρινίουΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2641360013 2641360014
809 Δήμος ΑγρινίουΠΑΡΑΒΟΛΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2641360812
212 Δήμος ΑγρινίουΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
793 Δήμος ΑγρινίουΣΤΡΑΤΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
699 Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
699ΠΑ Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
699ΠΒ Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
699ΠΓ Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
699ΠΔ Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
699ΠΕ Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
699ΠΣΤ Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
1 Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
308 Δήμος ΑθηναίωνΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
368 Δήμος ΑιγάλεωΑΙΓΑΛΕΩΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132044895
368Π Δήμος ΑιγάλεωΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
368ΠΒ Δήμος ΑιγάλεωΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132044893-898
221 Δήμος ΑιγιαλείαςΑΙΓΕΙΡΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
382 Δήμος ΑιγιαλείαςΑΙΓΙΟΥΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2691360618
150 Δήμος ΑιγιαλείαςΑΚΡΑΤΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2696360200
223 Δήμος ΑιγιαλείαςΔΙΑΚΟΠΤΟΥΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1043 Δήμος ΑιγιαλείαςΕΡΙΝΕΟΥΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
896 Δήμος ΑιγιαλείαςΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
881 Δήμος ΑίγιναςΑΙΓΙΝΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2297320023-24
887 Δήμος Ακτίου ΒόνιτσαςΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2643360108
356 Δήμος Ακτίου ΒόνιτσαςΜΕΔΕΩΝΟΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2646031214
355 Δήμος Ακτίου ΒόνιτσαςΠΑΛΑΙΡΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2643360108
936 Δήμος ΑλεξάνδρειαςΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2333350150
524 Δήμος ΑλεξάνδρειαςΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2331351817
941 Δήμος ΑλεξάνδρειαςΜΕΛΙΚΗΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2331352205
764 Δήμος ΑλεξάνδρειαςΠΛΑΤΕΟΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2333350300
394 Δήμος ΑλεξανδρούποληςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2551350145-150
313 Δήμος ΑλεξανδρούποληςΕΒΡΟΥ, Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2551064147, 2551064148, 2551064145, 2551064146
188 Δήμος ΑλεξανδρούποληςΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
851 Δήμος ΑλεξανδρούποληςΦΕΡΡΩΝΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2555350086,2555350087
224 Δήμος ΑλιάρτουΑΛΙΑΡΤΟΥΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2268350227 2268350230
386 Δήμος ΑλιάρτουΘΕΣΠΙΕΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2268350218
369 Δήμος ΑλίμουΑΛΙΜΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
369Π Δήμος ΑλίμουΑΛΙΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
250 Δήμος ΑλμυρούΑΛΜΥΡΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
571 Δήμος ΑλμυρούΑΝΑΒΡΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
575 Δήμος ΑλμυρούΠΤΕΛΕΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2422041886
573 Δήμος ΑλμυρούΣΟΥΡΠΗΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
737 Δήμος ΑλμωπίαςΑΡΙΔΑΙΑΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2384350261-4
301 Δήμος ΑλμωπίαςΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
674 Δήμος ΑλοννήσουΑΛΟΝΗΣΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
304 Δήμος ΑμαρίουΚΟΥΡΗΤΩΝΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ2833340203
745 Δήμος ΑμαρίουΣΥΒΡΙΤΟΥΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ2833340203
5 Δήμος ΑμαρουσίουΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
5ΠΑ Δήμος ΑμαρουσίουΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
5ΠΒ Δήμος ΑμαρουσίουΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
34 Δήμος ΑμοργούΑΜΟΡΓΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2285360223
406 Δήμος Αμπελοκήπων-ΜενεμένηςΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313305613-16
233 Δήμος Αμπελοκήπων-ΜενεμένηςΜΕΝΕΜΕΝΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313305608
259 Δήμος ΑμυνταίουΑΕΤΟΥΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
476 Δήμος ΑμυνταίουΑΜΥΝΤΑΙΟΥΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2386350111
914 Δήμος ΑμυνταίουΒΑΡΙΚΟΥΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463094293
916 Δήμος ΑμυνταίουΛΕΧΟΒΟΥΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
475 Δήμος ΑμυνταίουΦΙΛΩΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463350614
1016 Δήμος Αμφίκλειας-ΕλάτειαςΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1018 Δήμος Αμφίκλειας-ΕλάτειαςΕΛΑΤΕΙΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
886 Δήμος ΑμφιλοχίαςΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2642360411
888 Δήμος ΑμφιλοχίαςΙΝΑΧΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2642360411
679 Δήμος ΑμφιλοχίαςΜΕΝΙΔΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
970 Δήμος ΑμφίποληςΑΜΦΙΠΟΛΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
977 Δήμος ΑμφίποληςΚΟΡΜΙΣΤΑΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2324350800
979 Δήμος ΑμφίποληςΠΡΩΤΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
254 Δήμος ΑμφίποληςΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
436 Δήμος Ανατολικής ΜάνηςΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
559 Δήμος Ανατολικής ΜάνηςΓΥΘΕΙΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2733360339-339
830 Δήμος Ανατολικής ΜάνηςΟΙΤΥΛΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2733360337
200 Δήμος Ανατολικής ΜάνηςΣΜΥΝΟΥΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2733360336
61 Δήμος ΑνάφηςΑΝΑΦΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2286061266
829 Δήμος Ανδραβίδας-ΚυλλήνηςΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2623360409
522 Δήμος Ανδραβίδας-ΚυλλήνηςΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2623360608
1037 Δήμος Ανδραβίδας-ΚυλλήνηςΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2623092661
667 Δήμος Ανδραβίδας-ΚυλλήνηςΛΕΧΑΙΝΩΝΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
523 Δήμος Ανδρίτσαινας-ΚρεστένωνΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2625022251 ΚΑΙ 2625360038 - 40 - 42
35 Δήμος ΆνδρουΑΝΔΡΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2282360214
44 Δήμος ΆνδρουΚΟΡΘΙΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2282360326
51 Δήμος ΆνδρουΥΔΡΟΥΣΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
36 Δήμος ΑντιπάρουΑΝΤΙΠΑΡΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
990 Δήμος ΑνωγείωνΑΝΩΓΕΙΩΝΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ2834032500 2834032508
686 Δήμος ΑποκόρωνουΑΡΜΕΝΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
994 Δήμος ΑποκόρωνουΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2831082220
991 Δήμος ΑποκόρωνουΒΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
843 Δήμος ΑποκόρωνουΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
779 Δήμος ΑποκόρωνουΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2825340312
170 Δήμος ΑποκόρωνουΦΡΕΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2825071282
545 Δήμος ΑργιθέαςΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
420 Δήμος ΑργιθέαςΑΡΓΙΘΕΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
300 Δήμος ΑργιθέαςΑΧΕΛΩΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
690 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΑΛΕΑΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
487 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΑΡΓΟΥΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
263 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
626 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
999 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΛΥΡΚΕΙΑΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
358 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΜΥΚΗΝΑΙΩΝΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2751361211
628 Δήμος Άργους-ΜυκηνώνΝΕΑΣ ΚΙΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2751361311
841 Δήμος ΑριστοτέληΑΡΝΑΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
983 Δήμος ΑριστοτέληΠΑΝΑΓΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
985 Δήμος ΑριστοτέληΣΤΑΓΕΙΡΩΝΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2377350006
468 Δήμος ΑρριανώνΑΡΡΙΑΝΩΝΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
596 Δήμος ΑρριανώνΚΕΧΡΟΥΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
159 Δήμος ΑρριανώνΟΡΓΑΝΗΣΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
639 Δήμος ΑρριανώνΦΙΛΥΡΑΣΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2531352800
664 Δήμος ΑρταίωνΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
492 Δήμος ΑρταίωνΑΡΤΑΙΩΝΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
321 Δήμος ΑρταίωνΑΡΤΑΣΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
629 Δήμος ΑρταίωνΒΛΑΧΕΡΝΩΝΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
494 Δήμος ΑρταίωνΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ2683360015
532 Δήμος ΑρταίωνΦΙΛΟΘΕΗΣΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
898 Δήμος Αρχαίας ΟλυμπίαςΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
899 Δήμος Αρχαίας ΟλυμπίαςΛΑΜΠΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2624360501
839 Δήμος Αρχαίας ΟλυμπίαςΛΑΣΣΙΩΝΟΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2624061880
902 Δήμος Αρχαίας ΟλυμπίαςΦΟΛΟΗΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2624042403
228 Δήμος Αρχανών-ΑστερουσίωνΑΡΧΑΝΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
526 Δήμος Αρχανών-ΑστερουσίωνΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2893340115
401 Δήμος Αρχανών-ΑστερουσίωνΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2813401125
876 Δήμος ΑσπροπύργουΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2132006443, 2132006444
13 Δήμος ΑστυπάλαιαςΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2243360000
219 Δήμος ΑχαρνώνΑΧΑΡΝΩΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
1041 Δήμος ΑχαρνώνΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
371 Δήμος Βάρης-Βούλας-ΒουλιαγμένηςΒΑΡΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2132020101
860 Δήμος Βάρης-Βούλας-ΒουλιαγμένηςΒΟΥΛΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2132020100-104
180 Δήμος Βάρης-Βούλας-ΒουλιαγμένηςΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
434 Δήμος Βέλου-ΒόχαςΒΕΛΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2742360323
654 Δήμος Βέλου-ΒόχαςΒΟΧΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2741360518
938 Δήμος ΒέροιαςΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
939 Δήμος ΒέροιαςΒΕΡΓΙΝΑΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
273 Δήμος ΒέροιαςΒΕΡΟΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
716 Δήμος ΒέροιαςΔΟΒΡΑΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
337 Δήμος ΒέροιαςΗΜΑΘΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
807 Δήμος ΒέροιαςΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2331351715
821 Δήμος ΒιάννουΒΙΑΝΝΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
971 Δήμος ΒισαλτίαςΑΧΙΝΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
778 Δήμος ΒισαλτίαςΒΙΣΑΛΤΙΑΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2322353809
978 Δήμος ΒισαλτίαςΝΙΓΡΙΤΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
636 Δήμος ΒοΐουΑΣΚΙΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2465350204
147 Δήμος ΒοΐουΝΕΑΠΟΛΕΩΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2468350218
913 Δήμος ΒοΐουΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
672 Δήμος ΒοΐουΣΙΑΤΙΣΤΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2465350117
145 Δήμος ΒοΐουΤΣΟΤΥΛΙΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
942 Δήμος ΒόλβηςΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2397027535
944 Δήμος ΒόλβηςΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2393042120
945 Δήμος ΒόλβηςΑΡΕΘΟΥΣΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2395330000
952 Δήμος ΒόλβηςΜΑΔΥΤΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
955 Δήμος ΒόλβηςΡΕΝΤΙΝΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2397061540
1031 Δήμος ΒόλουΑΓΡΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2428350014
451 Δήμος ΒόλουΑΙΣΩΝΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2421353603
804 Δήμος ΒόλουΑΡΤΕΜΙΔΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2428093512
452 Δήμος ΒόλουΒΟΛΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
805 Δήμος ΒόλουΙΩΛΚΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
326 Δήμος ΒόλουΜΑΓΝΗΣΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2421025536
676 Δήμος ΒόλουΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2428350312
208 Δήμος ΒόλουΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2421353135 2421353160
453 Δήμος ΒόλουΠΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2428350110
359 Δήμος Βόρειας ΚυνουρίαςΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2755360121,2755360122,2755360123
417 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΒΑΘΥΠΕΔΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2651038490
723 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΚΑΛΑΡΥΤΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
536 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2659360011
724 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
196 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΠΡΑΜΑΝΤΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
418 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΣΥΡΡΑΚΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2651038490
416 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2659360236
217 Δήμος ΒριλησσίωνΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
217Π Δήμος ΒριλησσίωνΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
854 Δήμος ΒύρωνοςΒΥΡΩΝΑΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132008609
854Π Δήμος ΒύρωνοςΒΥΡΩΝΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
701 Δήμος ΓαλατσίουΓΑΛΑΤΣΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2102143357 & 320
701ΠΒ Δήμος ΓαλατσίουΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
701Π Δήμος ΓαλατσίουΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
995 Δήμος ΓαύδουΓΑΥΔΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
495 Δήμος Γεωργίου ΚαραϊσκάκηΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
493 Δήμος Γεωργίου ΚαραϊσκάκηΗΡΑΚΛΕΙΑΣΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ2681360819
215 Δήμος Γεωργίου ΚαραϊσκάκηΤΕΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
702 Δήμος ΓλυφάδαςΓΛΥΦΑΔΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
702Π Δήμος ΓλυφάδαςΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
827 Δήμος ΓόρτυναςΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2894340024
680 Δήμος ΓόρτυναςΓΟΡΤΥΝΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ28923 40334-5
774 Δήμος ΓόρτυναςΚΟΦΙΝΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2893340233
274 Δήμος ΓόρτυναςΡΟΥΒΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2894340309
167 Δήμος ΓόρτυνίαςΒΥΤΙΝΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2795360121
692 Δήμος ΓόρτυνίαςΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
693 Δήμος ΓόρτυνίαςΗΡΑΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
360 Δήμος ΓόρτυνίαςΚΛΕΙΤΟΡΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2795086390
1000 Δήμος ΓόρτυνίαςΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2797360010
1001 Δήμος ΓόρτυνίαςΛΑΓΚΑΔΙΩΝΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
758 Δήμος ΓόρτυνίαςΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
697 Δήμος ΓόρτυνίαςΤΡΟΠΑΙΩΝΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2797022266
904 Δήμος ΓρεβενώνΑΒΔΕΛΛΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
711 Δήμος ΓρεβενώνΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
763 Δήμος ΓρεβενώνΒΕΝΖΙΟΥΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2462351306
390 Δήμος ΓρεβενώνΓΟΡΓΙΑΝΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2462351401
124 Δήμος ΓρεβενώνΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
506 Δήμος ΓρεβενώνΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2462350838-2462350839-2462350840
905 Δήμος ΓρεβενώνΔΟΤΣΙΚΟΥΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
392 Δήμος ΓρεβενώνΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
710 Δήμος ΓρεβενώνΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΖΙΑΚΑΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2462351605
906 Δήμος ΓρεβενώνΣΑΜΑΡΙΝΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
907 Δήμος ΓρεβενώνΣΜΙΞΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2492022058-2462085170
908 Δήμος ΓρεβενώνΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2462022084
483 Δήμος Δάφνης-ΥμηττούΔΑΦΝΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
483Π Δήμος Δάφνης-ΥμηττούΔΑΦΝΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
378 Δήμος Δάφνης-ΥμηττούΥΜΗΤΤΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
943 Δήμος ΔέλταΑΞΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
947 Δήμος ΔέλταΕΧΕΔΩΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2310586840 εσ.212,
957 Δήμος ΔέλταΧΑΛΑΣΤΡΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2310792244
479 Δήμος ΔελφώνΑΜΦΙΣΣΗΣΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
844 Δήμος ΔελφώνΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2265351220
1021 Δήμος ΔελφώνΓΡΑΒΙΑΣΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2265350908
656 Δήμος ΔελφώνΔΕΛΦΩΝΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
618 Δήμος ΔελφώνΔΕΣΦΙΝΑΣΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
826 Δήμος ΔελφώνΙΤΕΑΣΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1035 Δήμος ΔελφώνΚΑΛΛΙΕΩΝΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2265062212
350 Δήμος ΔελφώνΦΩΚΙΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2265350031
128 Δήμος ΔεσκάτηςΔΕΣΚΑΤΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
391 Δήμος ΔεσκάτηςΧΑΣΙΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
185 Δήμος ΔιδυμοτείχουΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2553350645,2553350646,2553350647
395 Δήμος ΔιδυμοτείχουΜΕΤΑΞΑΔΩΝΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2553350816
179 Δήμος ΔιονύσουΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2108004707
865 Δήμος ΔιονύσουΔΡΟΣΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
965 Δήμος Δίου-ΟλύμπουΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
739 Δήμος Δίου-ΟλύμπουΔΙΟΥΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2352350146
739Π Δήμος Δίου-ΟλύμπουΔΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2351054054
968 Δήμος Δίου-ΟλύμπουΛΙΤΟΧΩΡΟΥΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2352350135
388 Δήμος Διρφύων-ΜεσσαπίωνΔΙΡΦΥΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
715 Δήμος Διρφύων-ΜεσσαπίωνΜΕΣΣΑΠΙΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
135 Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-ΑντίκυραςΑΝΤΙΚΥΡΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
502 Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-ΑντίκυραςΑΡΑΧΩΒΗΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
385 Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-ΑντίκυραςΔΙΣΤΟΜΟΥΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2267350105
612 Δήμος ΔομοκούΔΟΜΟΚΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2232350219, 2232350217
655 Δήμος ΔομοκούΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
614 Δήμος ΔομοκούΞΥΝΙΑΔΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2232350219, 2232350217, 2232350214
849 Δήμος ΔοξάτουΔΟΞΑΤΟΥΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
140 Δήμος ΔοξάτουΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2521352420-22
312 Δήμος ΔράμαςΔΡΑΜΑΣ, Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2521350617,2521350618,2521350620,2521350690,2521350691
499 Δήμος Δυτικής ΑχαΐαςΔΥΜΗΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
892 Δήμος Δυτικής ΑχαΐαςΛΑΡΙΣΣΟΥΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2693360120,-122,-123
819 Δήμος Δυτικής ΑχαΐαςΜΟΒΡΗΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2693360106
897 Δήμος Δυτικής ΑχαΐαςΩΛΕΝΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2693360120-122-123
201 Δήμος Δυτικής ΜάνηςΑΒΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721360400
131 Δήμος Δυτικής ΜάνηςΛΕΥΚΤΡΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721064112
413 Δήμος ΔωδώνηςΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2654360109
238 Δήμος ΔωδώνηςΔΩΔΩΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ26513 65518,26513 65519
193 Δήμος ΔωδώνηςΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
920 Δήμος ΔωδώνηςΣΕΛΛΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
617 Δήμος ΔωρίδαςΕΥΠΑΛΙΟΥΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1024 Δήμος ΔωρίδαςΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2266350121
1023 Δήμος ΔωρίδαςΤΟΛΟΦΩΝΟΣΦΩΚΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2266031100
962 Δήμος ΈδεσσαςΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2381351601
465 Δήμος ΈδεσσαςΕΔΕΣΣΑΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2381350742
339 Δήμος ΈδεσσαςΠΕΛΛΗΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2381350742
646 Δήμος ΕλασσόναςΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2493350305
926 Δήμος ΕλασσόναςΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2492081205
566 Δήμος ΕλασσόναςΕΛΑΣΣΟΝΑΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2493350216,217
735 Δήμος ΕλασσόναςΛΙΒΑΔΙΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2493350416
928 Δήμος ΕλασσόναςΠΟΤΑΜΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
767 Δήμος ΕλασσόναςΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2493350608
310 Δήμος ΕλευσίναςΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
792 Δήμος ΕλευσίναςΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
879 Δήμος ΕλευσίναςΜΑΓΟΥΛΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ210-5537230
370 Δήμος Ελληνικού-ΑργυρουπόληςΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
789 Δήμος Ελληνικού-ΑργυρουπόληςΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
148 Δήμος Εμμανουήλ ΠαππάΣΤΡΥΜΩΝΑΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2321352625
911 Δήμος ΕορδαίαςΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463350418
806 Δήμος ΕορδαίαςΒΕΡΜΙΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
290 Δήμος ΕορδαίαςΜΟΥΡΙΚΙΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2463350507
430 Δήμος ΕορδαίαςΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
152 Δήμος ΕπιδαύρουΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2753360115
688 Δήμος ΕπιδαύρουΕΠΙΔΑΥΡΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1007 Δήμος ΕρέτριαςΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2229037790
713 Δήμος ΕρέτριαςΕΡΕΤΡΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
689 Δήμος ΕρμιονίδαςΕΡΜΙΟΝΗΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
691 Δήμος ΕρμιονίδαςΚΡΑΝΙΔΙΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2754360021
151 Δήμος ΕρυμάνθουΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2694031495
799 Δήμος ΕρυμάνθουΤΡΙΤΑΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2694051645
222 Δήμος ΕρυμάνθουΦΑΡΡΩΝΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2694360319 2694360318 2694360300
787 Δήμος ΕυρώταΓΕΡΟΝΘΡΩΝΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ27310 71329
560 Δήμος ΕυρώταΕΛΟΥΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
564 Δήμος ΕυρώταΚΡΟΚΕΩΝΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2735071318
776 Δήμος ΕυρώταΝΙΑΤΩΝΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
439 Δήμος ΕυρώταΣΚΑΛΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2735360016
929 Δήμος Ζαγοράς-ΜουρεσίουΖΑΓΟΡΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
675 Δήμος Ζαγοράς-ΜουρεσίουΜΟΥΡΕΣΙΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
197 Δήμος ΖαγορίουΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2656360211,2656360215
919 Δήμος ΖαγορίουΒΟΒΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
284 Δήμος ΖαγορίουΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ26533 60313
836 Δήμος ΖαγορίουΠΑΠΙΓΓΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
921 Δήμος ΖαγορίουΤΥΜΦΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2653360416
520 Δήμος ΖακυνθίωνΑΛΥΚΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
190 Δήμος ΖακυνθίωνΑΡΚΑΔΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2695360906
191 Δήμος ΖακυνθίωνΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2695360211
226 Δήμος ΖακυνθίωνΕΛΑΤΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
121 Δήμος ΖακυνθίωνΖΑΚΥΝΘΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2695361340
328 Δήμος ΖακυνθίωνΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
189 Δήμος ΖακυνθίωνΛΑΓΑΝΑΖΑΚΥΝΘΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
666 Δήμος ΖαχάρωςΖΑΧΑΡΩΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2625360502
901 Δήμος ΖαχάρωςΦΙΓΑΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
587 Δήμος ΖήρουΑΝΩΓΕΙΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
203 Δήμος ΖήρουΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2683360620
588 Δήμος ΖήρουΚΡΑΝΕΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
744 Δήμος ΖήρουΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2683360619
286 Δήμος ΖίτσαςΕΚΑΛΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2653022138
414 Δήμος ΖίτσαςΕΥΡΥΜΕΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
722 Δήμος ΖίτσαςΖΙΤΣΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2658023550
239 Δήμος ΖίτσαςΜΟΛΟΣΣΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ26583-60100
195 Δήμος ΖίτσαςΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2651085165
703 Δήμος ΖωγράφουΖΩΓΡΑΦΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
703Π Δήμος ΖωγράφουΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
Δήμος ΖωγράφουΝ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥΠΟΛΕΩΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
410 Δήμος ΗγουμενίτσηςΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ26653-61203,4,5
211 Δήμος ΗγουμενίτσηςΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
530 Δήμος ΗγουμενίτσηςΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
411 Δήμος ΗγουμενίτσηςΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
277 Δήμος ΗγουμενίτσηςΠΕΡΔΙΚΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2665091282
279 Δήμος ΗγουμενίτσηςΣΥΒΟΤΩΝΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
781 Δήμος ΉλιδαςΑΜΑΛΙΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2622360527-8
900 Δήμος ΉλιδαςΠΗΝΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2622031352
338 Δήμος ΗλιουπόλεωςΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
338Π Δήμος ΗλιουπόλεωςΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
338ΠΒ Δήμος ΗλιουπόλεωςΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
972 Δήμος ΗρακλείαςΗΡΑΚΛΕΙΑΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
601 Δήμος ΗρακλείαςΣΚΟΤΟΥΣΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
471 Δήμος ΗρακλείαςΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2321353105-53104
855 Δήμος ΗρακλείουΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
855Π Δήμος ΗρακλείουΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
227 Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
6 Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
332 Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2810229915
Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
529 Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΝ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
775 Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΠΑΛΙΑΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2813400811
402 Δήμος Ηρακλείου ΚρήτηςΤΕΜΕΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
178 Δήμος ΘάσουΘΑΣΟΥΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2593350170
718 Δήμος ΘερμαϊκούΕΠΑΝΟΜΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
281 Δήμος ΘερμαϊκούΘΕΡΜΑΙΚΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2392330035,2392330037
162 Δήμος ΘερμαϊκούΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
946 Δήμος ΘέρμηςΒΑΣΙΛΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
161 Δήμος ΘέρμηςΘΕΡΜΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313300752
953 Δήμος ΘέρμηςΜΙΚΡΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
828 Δήμος ΘέρμουΘΕΡΜΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2644360136
236 Δήμος ΘεσσαλονίκηςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2 Δήμος ΘεσσαλονίκηςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
236ΠΓ Δήμος ΘεσσαλονίκηςΝ.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
533 Δήμος ΘεσσαλονίκηςΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
267 Δήμος ΘηβαίωνΒΑΓΙΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1004 Δήμος ΘηβαίωνΘΗΒΑΙΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2262350668
1005 Δήμος ΘηβαίωνΘΙΣΒΗΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
503 Δήμος ΘηβαίωνΠΛΑΤΑΙΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2262351406-407
40 Δήμος ΘήραςΘΗΡΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2286022400
41 Δήμος ΘήραςΟΙΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2286022400
41Π Δήμος ΘήραςΟΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
684 Δήμος ΙάσμουΑΜΑΞΑΔΩΝΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2534031206
595 Δήμος ΙάσμουΙΑΣΜΟΥΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2534350125-50102
624 Δήμος ΙάσμουΣΩΣΤΟΥΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
448 Δήμος ΙεράπετραςΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2842340359-60
989 Δήμος ΙεράπετραςΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2843340915-40916
800 Δήμος Ιεράς Πόλης ΜεσολογγίουΑΙΤΩΛΙΚΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
132 Δήμος Ιεράς Πόλης ΜεσολογγίουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2631360966
357 Δήμος Ιεράς Πόλης ΜεσολογγίουΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2631360982-2631055473-2631360980-2631360978
485 Δήμος Ιεράς Πόλης ΜεσολογγίουΟΙΝΙΑΔΩΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2632360034-35
42 Δήμος ΙητώνΙΗΤΩΝΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2286360415
244 Δήμος ΙθάκηςΙΘΑΚΗΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2674032795
95 Δήμος ΙκαρίαςΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
97 Δήμος ΙκαρίαςΕΥΔΗΛΟΥΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2275350110
98 Δήμος ΙκαρίαςΡΑΧΩΝΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2275350518
372 Δήμος Ιλίου-ΚαματερούΙΛΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
512 Δήμος Ιστιαίας-ΑιδηψούΑΙΔΗΨΟΥΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
712 Δήμος Ιστιαίας-ΑιδηψούΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1009 Δήμος Ιστιαίας-ΑιδηψούΙΣΤΙΑΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2226350026
1013 Δήμος Ιστιαίας-ΑιδηψούΩΡΕΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
412 Δήμος ΙωαννιτώνΑΝΑΤΟΛΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
322 Δήμος ΙωαννιτώνΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
725 Δήμος ΙωαννιτώνΜΠΙΖΑΝΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2651091105
240 Δήμος ΙωαννιτώνΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
726 Δήμος ΙωαννιτώνΠΕΡΑΜΑΤΟΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2651360726 2651360728
164 Δήμος ΚαβάλαςΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2513500118, 2513500119
143 Δήμος ΚαβάλαςΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
142 Δήμος ΚαβάλαςΦΙΛΙΠΠΩΝΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2513502517,520
142Π Δήμος ΚαβάλαςΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
856 Δήμος ΚαισαριανήςΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
891 Δήμος ΚαλαβρύτωνΑΡΟΑΝΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2692360428
500 Δήμος ΚαλαβρύτωνΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2692360428
893 Δήμος ΚαλαβρύτωνΛΕΥΚΑΣΙΟΥ-ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2692360428
175 Δήμος ΚαλαβρύτωνΠΑΪΩΝΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
407 Δήμος ΚαλαμαριάςΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313314210
407Π Δήμος ΚαλαμαριάςΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313314210-18
299 Δήμος ΚαλαμάταςΑΡΙΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721360500
455 Δήμος ΚαλαμάταςΑΡΦΑΡΩΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721360603 - 2721360616
296 Δήμος ΚαλαμάταςΘΟΥΡΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721360229, 2721360232
580 Δήμος ΚαλαμάταςΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721087569
260 Δήμος ΚαλαμάταςΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2721087569
260Π Δήμος ΚαλαμάταςΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
609 Δήμος ΚαλαμπάκαςΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2431077710
795 Δήμος ΚαλαμπάκαςΒΑΣΙΛΙΚΗΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2432024444
603 Δήμος ΚαλαμπάκαςΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2432350212-2432350210
749 Δήμος ΚαλαμπάκαςΚΑΣΤΑΝΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2432350500
677 Δήμος ΚαλαμπάκαςΚΛΕΙΝΟΒΟΥΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2432350600
137 Δήμος ΚαλαμπάκαςΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2432350300
932 Δήμος ΚαλαμπάκαςΤΥΜΦΑΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
608 Δήμος ΚαλαμπάκαςΧΑΣΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2432350824
376 Δήμος ΚαλλιθέαςΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
376Π Δήμος ΚαλλιθέαςΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132070501-504-510
55 Δήμος ΚαλυμνίωνΚΑΛΥΜΝΙΩΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
621 Δήμος Καντάνου-ΣελίνουΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ(28233) 40104
769 Δήμος Καντάνου-ΣελίνουΚΑΝΤΑΝΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2823340200
171 Δήμος Καντάνου-ΣελίνουΠΕΛΕΚΑΝΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2823340314
168 Δήμος ΚαρδίτσαςΙΤΑΜΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2441353123
766 Δήμος ΚαρδίτσαςΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2441352516
540 Δήμος ΚαρδίτσαςΚΑΜΠΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2441352306
324 Δήμος ΚαρδίτσαςΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
548 Δήμος ΚαρδίτσαςΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
643 Δήμος ΚαρδίτσαςΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
20 Δήμος ΚαρπάθουΚΑΡΠΑΘΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
33 Δήμος ΚαρπάθουΟΛΥΜΠΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
399 Δήμος ΚαρπενησίουΔΟΜΝΙΣΤΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2237351400
349 Δήμος ΚαρπενησίουΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
481 Δήμος ΚαρπενησίουΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2237350037
509 Δήμος ΚαρπενησίουΚΤΗΜΕΝΙΩΝΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2237351504
798 Δήμος ΚαρπενησίουΠΟΤΑΜΙΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(22373)51600
1014 Δήμος ΚαρπενησίουΠΡΟΥΣΟΥΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
510 Δήμος ΚαρπενησίουΦΟΥΡΝΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1010 Δήμος ΚαρύστουΚΑΡΥΣΤΟΥΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
518 Δήμος ΚαρύστουΜΑΡΜΑΡΙΟΥΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
519 Δήμος ΚαρύστουΣΤΥΡΕΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
21 Δήμος ΚάσουΚΑΣΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2245360207
981 Δήμος ΚασσάνδραςΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2374350163
619 Δήμος ΚασσάνδραςΠΑΛΛΗΝΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2374350225
198 Δήμος ΚαστοριάςΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2467351900
670 Δήμος ΚαστοριάςΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2467351610-629
784 Δήμος ΚαστοριάςΒΙΤΣΙΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2467052023
319 Δήμος ΚαστοριάςΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2467351181-4
424 Δήμος ΚαστοριάςΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2467351181-2467351182
834 Δήμος ΚαστοριάςΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
729 Δήμος ΚαστοριάςΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
785 Δήμος ΚαστοριάςΜΑΚΕΔΝΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
423 Δήμος ΚαστοριάςΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
966 Δήμος ΚατερίνηςΕΛΑΦΙΝΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2351352001
253 Δήμος ΚατερίνηςΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2351350413,5,7,8
967 Δήμος ΚατερίνηςΚΟΡΙΝΟΥΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
742 Δήμος ΚατερίνηςΠΑΡΑΛΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
649 Δήμος ΚατερίνηςΠΕΤΡΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
340 Δήμος ΚατερίνηςΠΙΕΡΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
302 Δήμος ΚατερίνηςΠΙΕΡΙΩΝΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
268 Δήμος Κάτω ΝευροκοπίουΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2523350131-2523350122-2523350123
43 Δήμος ΚέαςΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2288360000
184 Δήμος Κεντρικών ΤζουμέρκωνΑΓΝΑΝΤΩΝΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ(26853)60108
214 Δήμος Κεντρικών ΤζουμέρκωνΑΘΑΜΑΝΙΑΣΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ2685360219,220,224
917 Δήμος Κεντρικών ΤζουμέρκωνΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
772 Δήμος Κεντρικών ΤζουμέρκωνΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
311 Δήμος Κερατσινίου - ΔραπετσώναςΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
586 Δήμος Κερατσινίου - ΔραπετσώναςΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
848 Δήμος Κερατσινίου - ΔραπετσώναςΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2132074649-650-651-652
848Π Δήμος Κερατσινίου - ΔραπετσώναςΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
287 Δήμος ΚερκυραίωνΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
549 Δήμος ΚερκυραίωνΑΧΙΛΛΕΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
149 Δήμος ΚερκυραίωνΕΣΠΕΡΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
289 Δήμος ΚερκυραίωνΘΙΝΑΛΙΟΥΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ26633 60105
241 Δήμος ΚερκυραίωνΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2663360504
933 Δήμος ΚερκυραίωνΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2661365751-752
329 Δήμος ΚερκυραίωνΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
426 Δήμος ΚερκυραίωνΚΟΡΙΣΣΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2662360412
427 Δήμος ΚερκυραίωνΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2662360235
242 Δήμος ΚερκυραίωνΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
288 Δήμος ΚερκυραίωνΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
681 Δήμος ΚερκυραίωνΠΑΡΕΛΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
130 Δήμος ΚερκυραίωνΦΑΙΑΚΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2661362544,2661362547
428 Δήμος ΚεφαλληνίαςΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
550 Δήμος ΚεφαλληνίαςΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
120 Δήμος ΚεφαλληνίαςΕΡΙΣΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
429 Δήμος ΚεφαλληνίαςΛΕΙΒΑΘΟΥΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2671360183
935 Δήμος ΚεφαλληνίαςΟΜΑΛΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
551 Δήμος ΚεφαλληνίαςΠΑΛΙΚΗΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2671360903,2671360905
635 Δήμος ΚεφαλληνίαςΠΥΛΑΡΕΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2674360213
552 Δήμος ΚεφαλληνίαςΣΑΜΗΣΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2674360523
625 Δήμος ΚηφισιάςΚΗΦΙΣΙΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
117 Δήμος ΚηφισιάςΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
443 Δήμος ΚιλελέρΑΡΜΕΝΙΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413505614
733 Δήμος ΚιλελέρΚΙΛΕΛΕΡΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413505802
927 Δήμος ΚιλελέρΚΡΑΝΝΩΝΟΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413505515
446 Δήμος ΚιλελέρΝΙΚΑΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413507217
647 Δήμος ΚιλελέρΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413507314-315
730 Δήμος ΚιλκίςΓΑΛΛΙΚΟΥΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
959 Δήμος ΚιλκίςΔΟΙΡΑΝΗΣΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2341350501
336 Δήμος ΚιλκίςΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ23413 52183-52153-52156
960 Δήμος ΚιλκίςΜΟΥΡΙΩΝΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
732 Δήμος ΚιλκίςΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ23413 50616, 602, 623
63 Δήμος ΚιμώλουΚΙΜΩΛΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2287051218
756 Δήμος ΚισσάμουΙΝΑΧΩΡΙΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
782 Δήμος ΚισσάμουΚΙΣΣΑΜΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2822340220 και 2822340204
622 Δήμος ΚισσάμουΜΗΘΥΜΝΗΣΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2822340220
657 Δήμος ΚοζάνηςΑΙΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
432 Δήμος ΚοζάνηςΔ.ΥΨΗΛΑΝΤΗΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
653 Δήμος ΚοζάνηςΕΛΙΜΕΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2461352312
291 Δήμος ΚοζάνηςΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
125 Δήμος ΚοζάνηςΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2461350330
123 Δήμος ΚοζάνηςΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2461350330
123Π Δήμος ΚοζάνηςΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ)ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
594 Δήμος ΚομοτηνήςΑΙΓΕΙΡΟΥΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2531352400
593 Δήμος ΚομοτηνήςΚΟΜΟΤΗΝΗΣΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2531352460
305 Δήμος ΚομοτηνήςΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
165 Δήμος ΚομοτηνήςΡΟΔΟΠΗΣ, Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
918 Δήμος ΚόνιτσαςΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
537 Δήμος ΚόνιτσαςΔΙΣΤΡΑΤΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2655360310-2655360317
285 Δήμος ΚόνιτσαςΚΟΝΙΤΣΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2655360310,326
415 Δήμος ΚόνιτσαςΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
634 Δήμος ΚόνιτσαςΦΟΥΡΚΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
231 Δήμος Κορδελιού-ΕυόσμουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313302144 &147
719 Δήμος Κορδελιού-ΕυόσμουΕΥΟΣΜΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
719Π Δήμος Κορδελιού-ΕυόσμουΕΥΟΣΜΟΥ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313302147
433 Δήμος ΚορινθίωνΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2741361029
346 Δήμος ΚορινθίωνΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2741361000
555 Δήμος ΚορινθίωνΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
558 Δήμος ΚορινθίωνΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΘΙΚΙΩΝ)ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
558Π Δήμος ΚορινθίωνΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΛΜΥΡΗΣ)ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
199 Δήμος ΚορινθίωνΣΟΛΥΓΕΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2741360125
650 Δήμος ΚορινθίωνΤΕΝΕΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
464 Δήμος ΚορυδαλλούΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2104990443-448
870 Δήμος ΚρωπίαςΚΡΩΠΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2106628402
883 Δήμος ΚυθήρωνΚΥΘΗΡΩΝΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2736031213-εσωτερ. 5
54 Δήμος ΚύθνουΚΥΘΝΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
515 Δήμος Κύμης-ΑλιβερίουΑΥΛΩΝΟΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1008 Δήμος Κύμης-ΑλιβερίουΔΙΣΤΥΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22233 50100
389 Δήμος Κύμης-ΑλιβερίουΚΟΝΙΣΤΡΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
516 Δήμος Κύμης-ΑλιβερίουΚΥΜΗΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1012 Δήμος Κύμης-ΑλιβερίουΤΑΜΙΝΕΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
58 Δήμος ΚωΔΙΚΑΙΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
106 Δήμος ΚωΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2242028420, 2242028572
19 Δήμος ΚωΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
56 Δήμος ΚωΚΩΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
949 Δήμος ΛαγκαδάΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
950 Δήμος ΛαγκαδάΚΟΡΩΝΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
951 Δήμος ΛαγκαδάΛΑΓΚΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2394330244
280 Δήμος ΛαγκαδάΛΑΧΑΝΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
956 Δήμος ΛαγκαδάΣΟΧΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
685 Δήμος ΛαμιέωνΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
613 Δήμος ΛαμιέωνΛΑΜΙΕΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
661 Δήμος ΛαμιέωνΥΠΑΤΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ22313 51610
133 Δήμος ΛαμιέωνΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
444 Δήμος ΛάρισαςΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
207 Δήμος ΛάρισαςΛΑΡΙΣΑΙΩΝΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
207Π Δήμος ΛάρισαςΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413500252
325 Δήμος ΛάρισαςΛΑΡΙΣΗΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
325ΠΑ Δήμος ΛάρισαςΛΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2413500251-2
783 Δήμος ΛαυρεωτικήςΚΕΡΑΤΕΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
823 Δήμος ΛαυρεωτικήςΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
347 Δήμος ΛεβαδέωνΒΟΙΩΤΙΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
641 Δήμος ΛεβαδέωνΔΑΥΛΕΙΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2261351404
665 Δήμος ΛεβαδέωνΚΟΡΩΝΕΙΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
136 Δήμος ΛεβαδέωνΚΥΡΙΑΚΙΟΥΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
387 Δήμος ΛεβαδέωνΛΕΒΑΔΕΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2261350837
709 Δήμος ΛεβαδέωνΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
22 Δήμος ΛειψώνΛΕΙΨΩΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
23 Δήμος ΛέρουΛΕΡΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2247360226
70 Δήμος ΛέσβουΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2253350502-503
69 Δήμος ΛέσβουΑΓΙΑΣΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
71 Δήμος ΛέσβουΓΕΡΑΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
72 Δήμος ΛέσβουΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
72Π Δήμος ΛέσβουΕΡΕΣΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
73 Δήμος ΛέσβουΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
74 Δήμος ΛέσβουΚΑΛΛΟΝΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2253350205
84 Δήμος ΛέσβουΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2251352606
75 Δήμος ΛέσβουΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
85 Δήμος ΛέσβουΜΗΘΥΜΝΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
104 Δήμος ΛέσβουΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2251020478
76 Δήμος ΛέσβουΠΕΤΡΑΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2253041235-42222
77 Δήμος ΛέσβουΠΛΩΜΑΡΙΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
78 Δήμος ΛέσβουΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
484 Δήμος ΛευκάδοςΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
831 Δήμος ΛευκάδοςΕΛΛΟΜΕΝΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2645360566
568 Δήμος ΛευκάδοςΚΑΡΥΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2645361213
480 Δήμος ΛευκάδοςΛΕΥΚΑΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
331 Δήμος ΛευκάδοςΛΕΥΚΑΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2645360566
569 Δήμος ΛευκάδοςΣΦΑΚΙΩΤΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
82 Δήμος ΛήμνουΑΤΣΙΚΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2254350618
108 Δήμος ΛήμνουΚΕΠ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2254350020
315 Δήμος ΛήμνουΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
80 Δήμος ΛήμνουΜΟΥΔΡΟΥΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2254350713
81 Δήμος ΛήμνουΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣΛΕΣΒΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2254350528
541 Δήμος Λίμνης ΠλαστήραΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
543 Δήμος Λίμνης ΠλαστήραΠΛΑΣΤΗΡΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
1022 Δήμος ΛοκρώνΑΤΑΛΑΝΤΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1017 Δήμος ΛοκρώνΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2233350518
478 Δήμος ΛοκρώνΜΑΛΕΣΙΝΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
615 Δήμος ΛοκρώνΟΠΟΥΝΤΙΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
172 Δήμος Λουτρακίου-Αγ.ΘεοδώρωνΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2741360418
556 Δήμος Λουτρακίου-Αγ.ΘεοδώρωνΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
847 Δήμος Λυκόβρυσης-ΠεύκηςΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
182 Δήμος Λυκόβρυσης-ΠεύκηςΠΕΥΚΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
610 Δήμος ΜακρακώμηςΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2236350308
1020 Δήμος ΜακρακώμηςΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
822 Δήμος ΜακρακώμηςΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
400 Δήμος ΜαλεβιζίουΓΑΖΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2813400601
717 Δήμος ΜαλεβιζίουΚΡΟΥΣΩΝΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2813401207
988 Δήμος ΜαλεβιζίουΤΥΛΙΣΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
877 Δήμος Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΒΙΛΛΙΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2263320000
878 Δήμος Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΕΡΥΘΡΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2263062207
880 Δήμος Μάνδρας-ΕιδυλλίαςΜΑΝΔΡΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
270 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΆνναςΕΛΥΜΝΙΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2227031222
714 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΆνναςΚΗΡΕΩΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2227350242
642 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΆνναςΝΗΛΕΩΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
374 Δήμος ΜαραθώναΜΑΡΑΘΩΝΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
129 Δήμος ΜαραθώναΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
871 Δήμος Μαρκοπούλου ΜεσογαίαςΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
623 Δήμος Μαρωνείας-ΣαπώνΜΑΡΩΝΕΙΑΣΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2533350009,2533350010
306 Δήμος Μαρωνείας-ΣαπώνΣΑΠΩΝΡΟΔΟΠΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2532350116
489 Δήμος ΜεγαλόποληςΓΟΡΤΥΝΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
361 Δήμος ΜεγαλόποληςΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2791360324 - 2791360328
363 Δήμος ΜεγαλόποληςΦΑΛΑΙΣΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2791360217
450 Δήμος ΜεγανησίουΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
759 Δήμος ΜεγάρωνΜΕΓΑΡΕΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2296081050
707 Δήμος ΜεγάρωνΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2296032609
24 Δήμος ΜεγίστηςΜΕΓΙΣΤΗΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
583 Δήμος ΜεσσήνηςΑΙΠΕΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2725031988
457 Δήμος ΜεσσήνηςΑΝΔΡΟΥΣΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2722360300
813 Δήμος ΜεσσήνηςΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2722360700
584 Δήμος ΜεσσήνηςΒΟΥΦΡΑΔΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
579 Δήμος ΜεσσήνηςΙΘΩΜΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2724360200
459 Δήμος ΜεσσήνηςΜΕΣΣΗΝΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2722360113-114
251 Δήμος ΜεσσήνηςΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
295 Δήμος ΜεσσήνηςΤΡΙΚΟΡΦΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2722061273
857 Δήμος ΜεταμορφώσεωςΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132012900
857Π Δήμος ΜεταμορφώσεωςΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
192 Δήμος ΜετσόβουΕΓΝΑΤΙΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2656360100,2656022015
668 Δήμος ΜετσόβουΜΕΤΣΟΒΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2656360310-1
811 Δήμος ΜετσόβουΜΗΛΕΑΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
45 Δήμος ΜήλουΜΗΛΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2287360114
525 Δήμος Μινώα-ΠεδιάδαςΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2891340313, 2891340340
773 Δήμος Μινώα-ΠεδιάδαςΘΡΑΨΑΝΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
275 Δήμος Μινώα-ΠεδιάδαςΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2891340122
437 Δήμος ΜονεμβασίαςΑΣΩΠΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2732082228
786 Δήμος ΜονεμβασίαςΒΟΙΩΝΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2734360124
562 Δήμος ΜονεμβασίαςΖΑΡΑΚΑΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2732051121/2732360415
673 Δήμος ΜονεμβασίαςΜΟΛΑΩΝΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
292 Δήμος ΜονεμβασίαςΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2732061777
375 Δήμος Μοσχάτου-ΤαύρουΜΟΣΧΑΤΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
762 Δήμος Μοσχάτου-ΤαύρουΤΑΥΡΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132036220,-19,-21
669 Δήμος ΜουζακίουΙΘΩΜΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2441352419, 20
546 Δήμος ΜουζακίουΜΟΥΖΑΚΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2445350100,2445350126
542 Δήμος ΜουζακίουΠΑΜΙΣΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
788 Δήμος ΜύκηςΘΕΡΜΩΝΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
682 Δήμος ΜύκηςΚΟΤΥΛΗΣΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2541352316
156 Δήμος ΜύκηςΜΥΚΗΣΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2541352323
156Π Δήμος ΜύκηςΜΥΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
157 Δήμος ΜύκηςΣΑΤΡΩΝΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
59 Δήμος ΜυκόνουΜΥΚΟΝΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2289023990
598 Δήμος ΜυλοποτάμουΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ 
825 Δήμος ΜυλοποτάμουΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ 
1015 Δήμος Μώλου-Αγίου ΚωνσταντίνουΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
753 Δήμος Μώλου-Αγίου ΚωνσταντίνουΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2235350024
206 Δήμος Μώλου-Αγίου ΚωνσταντίνουΜΩΛΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
62 Δήμος Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΔΟΝΟΥΣΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
38 Δήμος Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΔΡΥΜΑΛΙΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2285360316
52 Δήμος Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΗΡΑΚΛΕΙΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2285071545
64 Δήμος Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
46 Δήμος Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΝΑΞΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2285360109
67 Δήμος Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
937 Δήμος ΝάουσαςΑΝΘΕΜΙΩΝΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
940 Δήμος ΝάουσαςΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2332350604
405 Δήμος ΝάουσαςΝΑΟΥΣΑΣΗΜΑΘΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
770 Δήμος ΝαυπακτίαςΑΝΤΙΡΡΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2634360417
134 Δήμος ΝαυπακτίαςΑΠΟΔΟΤΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
687 Δήμος ΝαυπακτίαςΝΑΥΠΑΚΤΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2634360136
261 Δήμος ΝαυπακτίαςΠΛΑΤΑΝΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2634360600
780 Δήμος ΝαυπακτίαςΠΥΛΛΗΝΗΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
890 Δήμος ΝαυπακτίαςΧΑΛΚΕΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
345 Δήμος ΝαυπλιέωνΑΡΓΟΛΙΔΟΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
264 Δήμος ΝαυπλιέωνΑΣΙΝΗΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
627 Δήμος ΝαυπλιέωνΜΙΔΕΑΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2752044281
488 Δήμος ΝαυπλιέωνΝΑΥΠΛΙΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2752028977
174 Δήμος ΝαυπλιέωνΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
282 Δήμος Νεάπολης-ΣυκεώνΑΓ. ΠΑΥΛΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
234 Δήμος Νεάπολης-ΣυκεώνΝΕΑΠΟΛΕΩΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
409 Δήμος Νεάπολης-ΣυκεώνΣΥΚΕΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2310679135 2310679136
600 Δήμος Νέας ΖίχνηςΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2324350317
469 Δήμος Νέας ΖίχνηςΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2324350620
760 Δήμος Νέας ΙωνίαςΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
760Π Δήμος Νέας ΙωνίαςΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
754 Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2399350018-12
982 Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΜΟΥΔΑΝΙΩΝΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2373350230-232
987 Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΤΡΙΓΛΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2373350303
761 Δήμος Νέας ΣμύρνηςΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
761Π Δήμος Νέας ΣμύρνηςΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
554 Δήμος ΝεμέαςΝΕΜΕΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2746360105
728 Δήμος ΝεστορίουΑΚΡΙΤΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
909 Δήμος ΝεστορίουΑΡΡΕΝΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
425 Δήμος ΝεστορίουΝΕΣΤΟΡΙΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2467352317
838 Δήμος ΝέστουΟΡΕΙΝΟΥΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
727 Δήμος ΝέστουΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2591350164 2591350161 2591350162
181 Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου ΡέντηΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
252 Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου ΡέντηΝΙΚΑΙΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
364 Δήμος Νικολάου ΣκουφάΑΡΑΧΘΟΥΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ2681362319, 2681362320
698 Δήμος Νικολάου ΣκουφάΚΟΜΜΕΝΟΥΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ 
365 Δήμος Νικολάου ΣκουφάΚΟΜΠΟΤΙΟΥΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ2681360430
630 Δήμος Νικολάου ΣκουφάΠΕΤΑΑΡΤAΣΗΠΕΙΡΟΥ2681360431
25 Δήμος ΝισύρουΝΙΣΥΡΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
695 Δήμος Νότιας ΚυνουρίαςΛΕΩΝΙΔΙΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2757360211
662 Δήμος Νότιας ΚυνουρίαςΤΥΡΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
570 Δήμος Νοτίου ΠηλίουΑΦΕΤΩΝΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
736 Δήμος Νοτίου ΠηλίουΜΗΛΕΩΝΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2423054219
1026 Δήμος Νοτίου ΠηλίουΣΗΠΙΑΔΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2423054219
648 Δήμος ΞάνθηςΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ25413-50818, 50831,50832
314 Δήμος ΞάνθηςΞΑΝΘΗΣ, Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
462 Δήμος ΞάνθηςΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2542350120
837 Δήμος ΞηρόμερουΑΛΥΖΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2646360527
801 Δήμος ΞηρόμερουΑΣΤΑΚΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
553 Δήμος Ξυλοκάστρου-ΕυρωστίνηςΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2743360220 , 2743360118
435 Δήμος Ξυλοκάστρου-ΕυρωστίνηςΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
90 Δήμος ΟινουσσώνΟΙΝΟΥΣΣΩΝΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
456 Δήμος ΟιχαλίαςΑΝΔΑΝΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
577 Δήμος ΟιχαλίαςΔΩΡΙΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
578 Δήμος ΟιχαλίαςΕΙΡΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
458 Δήμος ΟιχαλίαςΜΕΛΙΓΑΛΑΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
169 Δήμος ΟιχαλίαςΟΙΧΑΛΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
393 Δήμος ΟρεστιάδαςΒΥΣΣΑΣΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2552350633
269 Δήμος ΟρεστιάδαςΚΥΠΡΙΝΟΥΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ(25523) 50316, 50331, 50312
186 Δήμος ΟρεστιάδαςΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
155 Δήμος ΟρεστιάδαςΤΡΙΓΩΝΟΥΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
119 Δήμος ΟρεστίδοςΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
671 Δήμος ΟρεστίδοςΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(24673) 51311,(24673) 51313
803 Δήμος Οροπεδίου ΛασιθίουΟΡΟΠΕΔΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2844340149
501 Δήμος ΟρχομενούΟΡΧΟΜΕΝΟΥΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
538 Δήμος ΠαγγαίουΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2592350041,40,42
852 Δήμος ΠαγγαίουΕΛΕΥΘΕΡΩΝΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
419 Δήμος ΠαγγαίουΟΡΦΑΝΟΥΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
144 Δήμος ΠαγγαίουΠΑΓΓΑΙΟΥΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
539 Δήμος ΠαγγαίουΠΙΕΡΕΩΝΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
539Π Δήμος ΠαγγαίουΠΙΕΡΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΚΑΒΑΛΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
1025 Δήμος ΠαιανίαςΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
872 Δήμος ΠαιανίαςΠΑΙΑΝΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
818 Δήμος ΠαιονίαςΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
958 Δήμος ΠαιονίαςΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2343350502
1036 Δήμος ΠαιονίαςΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥΚΙΛΚΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2343350109,2343350154
377 Δήμος Παλαιού ΦαλήρουΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2109876015-19
377Π Δήμος Παλαιού ΦαλήρουΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2109815901
547 Δήμος ΠαλαμάΠΑΛΑΜΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
421 Δήμος ΠαλαμάΣΕΛΛΑΝΩΝΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
644 Δήμος ΠαλαμάΦΥΛΛΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
309 Δήμος ΠαλλήνηςΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
863 Δήμος ΠαλλήνηςΑΝΘΟΥΣΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2106604628
861 Δήμος ΠαλλήνηςΓΕΡΑΚΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
496 Δήμος ΠαλλήνηςΠΑΛΛΗΝΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2106604628
243 Δήμος ΠαξώνΠΑΞΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
1040 Δήμος Παπάγου-ΧολαργούΠΑΠΑΓΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132002851
380 Δήμος Παπάγου-ΧολαργούΧΟΛΑΡΓΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
380Π Δήμος Παπάγου-ΧολαργούΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
141 Δήμος ΠαρανεστίουΝΙΚΗΦΟΡΟΥΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2521352308, 2524352100
204 Δήμος ΠάργαςΠΑΡΓΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
589 Δήμος ΠάργαςΦΑΝΑΡΙΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2684360330
60 Δήμος ΠάρουΠΑΡΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
60Π Δήμος ΠάρουΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ)ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2284360108
28 Δήμος ΠάτμουΠΑΤΜΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2247360324
317 Δήμος ΠατρέωνΑΧΑΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
383 Δήμος ΠατρέωνΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
894 Δήμος ΠατρέωνΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
895 Δήμος ΠατρέωνΠΑΡΑΛΙΑΣΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
384 Δήμος ΠατρέωνΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
794 Δήμος ΠατρέωνΡΙΟΥΑΧΑΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1044 Δήμος Παύλου ΜελάΕΥΚΑΡΠΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
235 Δήμος Παύλου ΜελάΠΟΛΙΧΝΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313302861,2313306930
235Π Δήμος Παύλου ΜελάΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
720 Δήμος Παύλου ΜελάΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313302864
311Π Δήμος ΠειραιώςΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
3 Δήμος ΠειραιώςΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
3ΠΑ Δήμος ΠειραιώςΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
3ΠΒ Δήμος ΠειραιώςΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
590 Δήμος ΠέλλαςΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2382350826
591 Δήμος ΠέλλαςΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2382351217
963 Δήμος ΠέλλαςΚΥΡΡΟΥΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2382351419
163 Δήμος ΠέλλαςΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
163ΠΑ Δήμος ΠέλλαςΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
592 Δήμος ΠέλλαςΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2382351780
790 Δήμος ΠεντέληςΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
790Π Δήμος ΠεντέληςΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
631 Δήμος ΠεντέληςΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
265 Δήμος ΠεντέληςΠΕΝΤΕΛΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
777 Δήμος ΠεράματοςΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
4 Δήμος ΠεριστερίουΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2105701050-59
Δήμος ΠεριστερίουΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
4ΠΒ Δήμος ΠεριστερίουΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
791 Δήμος ΠετρουπόλεωςΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
521 Δήμος ΠηνείουΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2623360529 2623360520
272 Δήμος ΠηνείουΓΑΣΤΟΥΝΗΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2623360725
840 Δήμος ΠηνείουΤΡΑΓΑΝΟΥΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
992 Δήμος ΠλατανιάΒΟΥΚΟΛΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
1027 Δήμος ΠλατανιάΜΟΥΣΟΥΡΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2821341039
997 Δήμος ΠλατανιάΠΛΑΤΑΝΙΑΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
980 Δήμος ΠολυγύρουΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2371351712
640 Δήμος ΠολυγύρουΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2371350900
755 Δήμος ΠολυγύρουΟΡΜΥΛΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2371351015
620 Δήμος ΠολυγύρουΠΟΛΥΓΥΡΟΥΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2371350718-9
342 Δήμος ΠολυγύρουΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
173 Δήμος ΠόρουΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
466 Δήμος ΠρεβέζηςΖΑΛΟΓΓΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
743 Δήμος ΠρεβέζηςΛΟΥΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ 
467 Δήμος ΠρεβέζηςΠΡΕΒΕΖΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2682360678
323 Δήμος ΠρεβέζηςΠΡΕΒΕΖΗΣΠΡΕΒΕΖΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2682360678
915 Δήμος ΠρεσπώνΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
127 Δήμος ΠρεσπώνΠΡΕΣΠΩΝΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2385052115
139 Δήμος ΠροσοτσάνηςΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
850 Δήμος ΠροσοτσάνηςΣΙΤΑΓΡΩΝΔΡΑΜΑΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
964 Δήμος Πύδνας-ΚολινδρούΑΙΓΙΝΙΟΥΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2353350105
740 Δήμος Πύδνας-ΚολινδρούΚΟΛΙΝΔΡΟΥΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2353350211
741 Δήμος Πύδνας-ΚολινδρούΜΕΘΩΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
969 Δήμος Πύδνας-ΚολινδρούΠΥΔΝΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2351352123
408 Δήμος Πυλαίας-ΧορτιάτηΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313301036
954 Δήμος Πυλαίας-ΧορτιάτηΠΥΛΑΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313301036 2313301037
845 Δήμος Πυλαίας-ΧορτιάτηΧΟΡΤΙΑΤΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
256 Δήμος ΠύληςΓΟΜΦΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2431352106
931 Δήμος ΠύληςΝΕΡΑΪΔΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2431074676
751 Δήμος ΠύληςΠΙΑΛΕΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
752 Δήμος ΠύληςΠΙΝΔΕΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2434350226
258 Δήμος ΠύληςΠΥΛΗΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2434 3 50307
768 Δήμος Πύλου-ΝέστονοςΚΟΡΩΝΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
659 Δήμος Πύλου-ΝέστονοςΜΕΘΩΝΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
802 Δήμος Πύλου-ΝέστονοςΝΕΣΤΟΡΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
176 Δήμος Πύλου-ΝέστονοςΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1003 Δήμος Πύλου-ΝέστονοςΠΥΛΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
460 Δήμος Πύλου-ΝέστονοςΧΙΛΙΟΧΩΡΙΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
1029 Δήμος ΠύργουΒΩΛΑΚΟΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
318 Δήμος ΠύργουΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
403 Δήμος ΠύργουΙΑΡΔΑΝΟΥΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
404 Δήμος ΠύργουΠΥΡΓΟΥΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2621362411
903 Δήμος ΠύργουΩΛΕΝΗΣΗΛΕΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
283 Δήμος ΠωγωνίουΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2653360227
534 Δήμος ΠωγωνίουΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
237 Δήμος ΠωγωνίουΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2657360024
194 Δήμος ΠωγωνίουΚΑΛΠΑΚΙΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2653360101
632 Δήμος ΠωγωνίουΛΑΒΔΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ 
633 Δήμος ΠωγωνίουΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΠΕΙΡΟΥ2657031227
824 Δήμος Ραφήνας-ΠικερμίουΡΑΦΗΝΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2294321025, 23
597 Δήμος ΡεθύμνηςΑΡΚΑΔΙΟΥΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ 
334 Δήμος ΡεθύμνηςΚΕΠ Ν.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ 
599 Δήμος ΡεθύμνηςΛΑΠΠΑΙΩΝΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ 
303 Δήμος ΡεθύμνηςΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ2831341919
8 Δήμος ΡεθύμνηςΡΕΘΥΜΝΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣΚΡΗΤΗΣ2831-3-41226 / 2831-3-41227
574 Δήμος Ρήγα ΦεραίουΚΑΡΛΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
576 Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦΕΡΩΝΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
12 Δήμος ΡόδουΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
57 Δήμος ΡόδουΑΤΑΒΥΡΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2246360115
14 Δήμος ΡόδουΑΦΑΝΤΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241362513
343 Δήμος ΡόδουΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241046233
105 Δήμος ΡόδουΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
16 Δήμος ΡόδουΙΑΛΥΣΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
18 Δήμος ΡόδουΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241362626,2241362628
15 Δήμος ΡόδουΚΑΜΕΙΡΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241360921
27 Δήμος ΡόδουΛΙΝΔΙΩΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2244360112
26 Δήμος ΡόδουΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
17 Δήμος ΡόδουΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
11 Δήμος ΡόδουΡΟΔΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241046232-233-234
11ΠΑ Δήμος ΡόδουΡΟΔΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241065657
11ΠΒ Δήμος ΡόδουΡΟΔΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ22413-61232-33-34
11ΠΓ Δήμος ΡόδουΡΟΔΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2241361232
700 Δήμος ΣαλαμίναςΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
884 Δήμος ΣαλαμίναςΣΑΛΑΜΙΝΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2132027310
396 Δήμος ΣαμοθράκηςΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
103 Δήμος ΣάμουΒΑΘΕΟΣΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
94 Δήμος ΣάμουΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2273350830
100 Δήμος ΣάμουΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2273350623-624
99 Δήμος ΣάμουΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2273051205
316 Δήμος ΣάμουΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2733 50128-50129
862 Δήμος ΣαρωνικούΑΝΑΒΥΣΣΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
118 Δήμος ΣαρωνικούΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
868 Δήμος ΣαρωνικούΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2291038809
146 Δήμος Σερβίων-ΒελβεντούΒΕΛΒΕΝΤΟΥΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
637 Δήμος Σερβίων-ΒελβεντούΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
431 Δήμος Σερβίων-ΒελβεντούΣΕΡΒΙΩΝΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
48 Δήμος ΣερίφουΣΕΡΙΦΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
973 Δήμος ΣερρώνΚ.ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2321083617
747 Δήμος ΣερρώνΛΕΥΚΩΝΑΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2321352714
976 Δήμος ΣερρώνΟΡΕΙΝΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
341 Δήμος ΣερρώνΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
470 Δήμος ΣερρώνΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
846 Δήμος ΣερρώνΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2321350900,2321350912
294 Δήμος ΣητείαςΙΤΑΝΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
449 Δήμος ΣητείαςΛΕΥΚΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2843340011
249 Δήμος ΣητείαςΣΗΤΕΙΑΣΛΑΣΙΘΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2843340706-07
984 Δήμος ΣιθωνίαςΣΙΘΩΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2375350105
986 Δήμος ΣιθωνίαςΤΟΡΩΝΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
66 Δήμος ΣικίνουΣΙΚΙΝΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2286051238
557 Δήμος ΣικυωνίωνΣΙΚΥΩΝΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
658 Δήμος ΣικυωνίωνΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2747360222
645 Δήμος ΣικυωνίωνΦΕΝΕΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2747360124
974 Δήμος ΣιντικήςΑΓΚΙΣΤΡΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
975 Δήμος ΣιντικήςΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2323061240
746 Δήμος ΣιντικήςΚΕΡΚΙΝΗΣΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
748 Δήμος ΣιντικήςΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2323028405
160 Δήμος ΣιντικήςΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΣΕΡΡΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2323350221-2
49 Δήμος ΣίφνουΣΙΦΝΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(22843) 60316
454 Δήμος ΣκιάθουΣΚΙΑΘΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
138 Δήμος ΣκοπέλουΣΚΟΠΕΛΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2424350133
138Π Δήμος ΣκοπέλουΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2424350133
833 Δήμος ΣκύδραςΜΕΝΗΙΔΟΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
738 Δήμος ΣκύδραςΣΚΥΔΡΑΣΠΕΛΛΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2381351811 - 812
815 Δήμος ΣκύρουΣΚΥΡΟΥΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2222350315
278 Δήμος ΣουλίουΑΧΕΡΟΝΤΑΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2666360119
230 Δήμος ΣουλίουΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2666360119
276 Δήμος ΣουλίουΣΟΥΛΙΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ26663 60119
187 Δήμος ΣουφλίουΟΡΦΕΑΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2553350729
397 Δήμος ΣουφλίουΣΟΥΦΛΙΟΥΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2554350115
225 Δήμος ΣουφλίουΤΥΧΕΡΟΥΕΒΡΟΥΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2554350208
922 Δήμος ΣοφάδωνΑΡΝΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2443353217
923 Δήμος ΣοφάδωνΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2443353600
422 Δήμος ΣοφάδωνΣΟΦΑΔΩΝΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
544 Δήμος ΣοφάδωνΤΑΜΑΣΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2443353919
561 Δήμος ΣπάρτηςΘΕΡΑΠΝΩΝΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
209 Δήμος ΣπάρτηςΛΑΚΩΝΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2731361237
563 Δήμος ΣπάρτηςΜΥΣΤΡΑΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
438 Δήμος ΣπάρτηςΟΙΝΟΥΝΤΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
797 Δήμος ΣπάρτηςΠΕΛΛΑΝΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
440 Δήμος ΣπάρτηςΣΠΑΡΤΗΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2731361238
808 Δήμος ΣπάρτηςΦΑΡΙΔΟΣΛΑΚΩΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
858 Δήμος Σπάτων-ΑρτέμιδοςΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2106632200
873 Δήμος Σπάτων-ΑρτέμιδοςΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2106632200
885 Δήμος ΣπετσώνΣΠΕΤΣΩΝΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
611 Δήμος ΣτυλίδαςΕΧΙΝΑΙΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1019 Δήμος ΣτυλίδαςΠΕΛΑΣΓΙΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2238350310
616 Δήμος ΣτυλίδαςΣΤΥΛΙΔΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
29 Δήμος ΣύμηςΣΥΜΗΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
37 Δήμος ΣύρουΑΝΩ ΣΥΡΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2281361062,2281361031
53 Δήμος ΣύρουΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2281361031
116 Δήμος ΣύρουΚΕΠ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
344 Δήμος ΣύρουΚΥΚΛΑΔΩΝΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
47 Δήμος ΣύρουΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2281361029
998 Δήμος ΣφακίωνΣΦΑΚΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2825091540
266 Δήμος ΤανάγραςΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2263031219
1006 Δήμος ΤανάγραςΟΙΝΟΦΥΤΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
504 Δήμος ΤανάγραςΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
505 Δήμος ΤανάγραςΤΑΝΑΓΡΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1033 Δήμος ΤεμπώνΓΟΝΝΩΝΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2495350121
445 Δήμος ΤεμπώνΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
246 Δήμος ΤεμπώνΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2495350400
293 Δήμος ΤεμπώνΝΕΣΣΩΝΟΣΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
30 Δήμος ΤήλουΤΗΛΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
39 Δήμος ΤήνουΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
65 Δήμος ΤήνουΠΑΝΟΡΜΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2283031262
50 Δήμος ΤήνουΤΗΝΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2283360114
683 Δήμος ΤοπείρουΤΟΠΕΙΡΟΥΞΑΝΘΗΣΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ2541352611
255 Δήμος ΤρικκαίωνΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2431352407
205 Δήμος ΤρικκαίωνΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
472 Δήμος ΤρικκαίωνΚΟΖΙΑΚΑΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
257 Δήμος ΤρικκαίωνΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
604 Δήμος ΤρικκαίωνΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2431352215
606 Δήμος ΤρικκαίωνΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
327 Δήμος ΤρικκαίωνΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
473 Δήμος ΤρικκαίωνΤΡΙΚΚΑΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2431351163
166 Δήμος ΤρίποληςΑΡΚΑΔΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
663 Δήμος ΤρίποληςΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
490 Δήμος ΤρίποληςΚΟΡΥΘΙΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
812 Δήμος ΤρίποληςΛΕΒΙΔΙΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
696 Δήμος ΤρίποληςΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2713602109
362 Δήμος ΤρίποληςΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2713602200
757 Δήμος ΤρίποληςΤΕΓΕΑΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
491 Δήμος ΤρίποληςΤΡΙΠΟΛΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2713600412
771 Δήμος ΤρίποληςΦΑΛΑΝΘΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2713601400
153 Δήμος ΤριφυλίαςΑΕΤΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2765360224
298 Δήμος ΤριφυλίαςΑΥΛΩΝΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2761360600
814 Δήμος ΤριφυλίαςΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2761360723
581 Δήμος ΤριφυλίαςΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2761360723
297 Δήμος ΤριφυλίαςΤΡΙΠΥΛΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2761360723
582 Δήμος ΤριφυλίαςΦΙΛΙΑΤΡΩΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
463 Δήμος ΤροιζηνίαςΜΕΘΑΝΩΝΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ2298092324
202 Δήμος ΤροιζηνίαςΤΡΟΙΖΗΝΟΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
245 Δήμος ΤυρνάβουΑΜΠΕΛΩΝΑΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2492350508
565 Δήμος ΤυρνάβουΤΥΡΝΑΒΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2492350192
708 Δήμος ΎδραςΥΔΡΑΣΠΕΙΡΑΙΑΑΤΤΙΚΗΣ 
652 Δήμος ΦαιστούΖΑΡΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ 
796 Δήμος ΦαιστούΜΟΙΡΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2892340211-2892340212
765 Δήμος ΦαιστούΤΥΜΠΑΚΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2892340433
605 Δήμος ΦαρκαδόναςΟΙΧΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
750 Δήμος ΦαρκαδόναςΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ24313-52800-819-827
607 Δήμος ΦαρκαδόναςΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2433350013-4
924 Δήμος ΦαρσάλωνΕΝΙΠΠΕΑΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
638 Δήμος ΦαρσάλωνΝΑΡΘΑΚΙΟΥΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2491350500
248 Δήμος ΦαρσάλωνΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
447 Δήμος ΦαρσάλωνΦΑΡΣΑΛΩΝΛΑΡΙΣΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2491350127
220 Δήμος Φιλαδέλφειας-ΧαλκηδόναςΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
706 Δήμος Φιλαδέλφειας-ΧαλκηδόναςΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
229 Δήμος ΦιλιατώνΣΑΓΙΑΔΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ2664360110
810 Δήμος ΦιλιατώνΦΙΛΙΑΤΩΝΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ26643-60108,60109,60111
498 Δήμος Φιλοθέης-ΨυχικούΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
482 Δήμος Φιλοθέης-ΨυχικούΦΙΛΟΘΕΗΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2132014739
381 Δήμος Φιλοθέης-ΨυχικούΨΥΧΙΚΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ2106794000
474 Δήμος ΦλώριναςΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2385351403,51404
307 Δήμος ΦλώριναςΜΕΛΙΤΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2385351263
126 Δήμος ΦλώριναςΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2385351500
477 Δήμος ΦλώριναςΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2385351015
320 Δήμος ΦλώριναςΦΛΩΡΙΝΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2385351022
68 Δήμος ΦολεγάνδρουΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
101 Δήμος Φούρνων ΚορσεώνΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(22753)50600,50613
101Π Δήμος Φούρνων ΚορσεώνΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΣΑΜΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
875 Δήμος ΦυλήςΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2132042720
177 Δήμος ΦυλήςΖΕΦΥΡΙΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
218 Δήμος ΦυλήςΦΥΛΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2102410734-2-0
379 Δήμος ΧαϊδαρίουΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
379Π Δήμος ΧαϊδαρίουΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
183 Δήμος ΧαλανδρίουΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
183ΠΒ Δήμος ΧαλανδρίουΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
183Π Δήμος ΧαλανδρίουΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΡΟ)ΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
531 Δήμος ΧαλκηδόναςΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313300153-154
232 Δήμος ΧαλκηδόναςΚΟΥΦΑΛΙΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2391330147,148,149
1028 Δήμος ΧαλκηδόναςΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2391330219
31 Δήμος ΧάλκηςΧΑΛΚΗΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
513 Δήμος ΧαλκιδέωνΑΝΘΗΔΩΝΟΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2221350607-08
514 Δήμος ΧαλκιδέωνΑΥΛΙΔΟΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
348 Δήμος ΧαλκιδέωνΕΥΒΟΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
517 Δήμος ΧαλκιδέωνΛΗΛΑΝΤΙΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
1011 Δήμος ΧαλκιδέωνΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2221351908
651 Δήμος ΧαλκιδέωνΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2221077620
651Π Δήμος ΧαλκιδέωνΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
602 Δήμος ΧανίωνΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
993 Δήμος ΧανίωνΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
832 Δήμος ΧανίωνΘΕΡΙΣΟΥΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
817 Δήμος ΧανίωνΚΕΡΑΜΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
816 Δήμος ΧανίωνΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ 
820 Δήμος ΧανίωνΣΟΥΔΑΣΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ28213-41201
335 Δήμος ΧανίωνΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2821341640
9 Δήμος ΧανίωνΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝΚΡΗΤΗΣ2821341791
210 Δήμος ΧανίωνΧΙΟΥΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
527 Δήμος ΧερσονήσουΓΟΥΒΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2813404612
528 Δήμος ΧερσονήσουΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2810771537
842 Δήμος ΧερσονήσουΜΑΛΛΙΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2897340214
7 Δήμος ΧερσονήσουΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ2897340025
87 Δήμος ΧίουΑΓ. ΜΗΝΑΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2271351427
93 Δήμος ΧίουΑΜΑΝΗΣΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
86 Δήμος ΧίουΙΩΝΙΑΣΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2271351511
91 Δήμος ΧίουΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(22710) 77012
96 Δήμος ΧίουΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
89 Δήμος ΧίουΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2271351221
88 Δήμος ΧίουΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2271093392
102 Δήμος ΧίουΧΙΟΥΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2271350849
92 Δήμος ΨαρώνΨΑΡΩΝΧΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
948 Δήμος ΩραιοκάστρουΚΑΛΛΙΘΕΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
154 Δήμος ΩραιοκάστρουΜΥΓΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
721 Δήμος ΩραιοκάστρουΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2313304050, 56,89
859 Δήμος ΩρωπούΑΥΛΩΝΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2295320116
864 Δήμος ΩρωπούΑΦΙΔΝΩΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
1038 Δήμος ΩρωπούΚΑΛΑΜΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
704 Δήμος ΩρωπούΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2295052418
866 Δήμος ΩρωπούΜΑΛΑΚΑΣΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2295098296
867 Δήμος ΩρωπούΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 
497 Δήμος ΩρωπούΣΙΚΑΜΙΝΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2295098296
874 Δήμος ΩρωπούΩΡΩΠΙΩΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ2295098296
1034ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ 
1042ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΑΘΗΝΩΝΑΤΤΙΚΗΣ